Några saker ni behöver veta inför vigseln

Hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Ni ansöker genom att fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln.

Vittnen

Ni behöver två vittnen som är över 15års ålder och är vid sina sinnens fulla bruk. 
Dessa två vittnen behöver kunna uppvisa fotolegitimation vid vigseltillfället.

 Vittnen ordnar brudparet med själva.  
.


Ringar?

Nej, man behövar inte växla ringar eller ens kyssas som nygifta men om man vill så går det självklart alldeles utmärkt.


Musik, dikt eller sång?

Självklart ska Ni ha musik vid Er vigsel om Ni vill. Ni anlitar själva solister eller tar med högtalare. Det finns bra pauser i själva ceremonin för sång eller annat framträdande

Lokal?

Ni väljer själva den plats som har betydelse för er som par. Ni meddelar mig var ni tänkt er alternativt bokat.

Milersättning utgår från där jag befinner mig till den plats ni valt.

Paret ordnar själva med eventuell lokal eller vigselplats. 


OBS!! Jag tar inga vigslar 3/10-14/11 2022

Gift eller sambo – vad är skillnaden?

Att vara sambo är idag lika vanligt som att vara gift, men juridiskt sett är det en stor skillnad.
– Många har väldigt dålig koll på sambolagen, säger Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB.

Åtta av tio sambor i Sverige saknar ett samboavtal, enligt en undersökning gjord av Lexly.
Majoriteten känner inte till att det finns en sambolag som träder i kraft så fort man flyttar ihop. 
Men alla förhållanden kan spricka och lämnar man allt åt slumpen kan de ekonomiska konsekvenserna vid en eventuell separation snabbt göra situationen ännu tyngre.

– Ett samboavtal i kombination med testamente ger en trygghet i förhållandet, även om det kan kännas lite oromantiskt att föra på tal. Särskilt viktigt blir det om ni har barn eller planerar att skaffa, säger Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB.

Sambolagen gäller endast för den gemensamma bostaden och möbler som köpts tillsammans.
Samboegendomen ska delas lika vid en separation – oavsett om den ena partnern har betalat mer än den andra. Vill man inte detta måste man skriva ett samboavtal.
All annan egendom såsom fritidshus, bilar, aktier, pengar, ligger utanför och ska inte delas vid en separation.

– Om den ena står för löpande kostnader och den andra sparar eller köper en massa prylar som inte omfattas av sambolagen blir det en sned fördelning om man senare separerar. Detsamma gäller om den ena parten tagit mer föräldraledighet och på så sätt fått lägre pensionsavsättningar, säger Susanne Eliasson.

Kanske ännu viktigare är att skriva ett testamente eftersom sambor inte ärver varandra. Annars ärver barnen allt direkt från sin avlidne förälder.
Om barnet är omyndigt sätts arvet in på ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn och den andra föräldern kan i värsta fall tvingas flytta från


Tänk på det här som sambo

Skriv ett samboavtal om ni inte vill att sambolagens regler om hälftendelning av gemensam bostad och bohag ska gälla vid en eventuell separation. 

Om fördelningen av föräldraledighet är ojämn, kompensera den part som tar ut större delen av föräldraledigheten med ett sparande.

Skriv testamente, sambor ärver inte varandra.

Se över vad som skulle hända med ekonomin om en skulle avlida. Vilket skydd har ni via staten, arbetsgivaren och vilka försäkringar bör ni teckna utöver detta?

Tänk på det här som gift

Om ni vill något annat än att tillgångarna delas på hälften vid en skilsmässa, upprätta ett äktenskapsförord som gör all eller viss egendom enskild.

Gifta par ärver varandra. Men särkullbarn, barn som inte är gemensamma, ärver sin förälder direkt vid dödsfall. Vill man begränsa särkullbarnets arvsrätt måste man skriva testamente.

Om fördelningen av föräldraledighet är ojämn, kompensera den part som tar ut större delen av föräldraledigheten. Kompensationssparandet måste göras till enskild egendom.

Se över vad som skulle hända med ekonomin om en skulle avlida. Vilket skydd har ni via staten, arbetsgivaren och vilka försäkringar bör man teckna utöver detta?

Vem är jag?


Jag är, av Länsstyrelsen, förordnad vigselförrättare.

En borgerlig vigsel ska vara gratis för brudparet.
Vigselförrättaren kan begära reseersättning
för faktiska reskostnader från brudparet

.Jag håller vigslar på svenska, engelska och danska.

Vigselplatser på Gotland


Det finns enormt många fina ställen att avlägga sina löften på.
På den här kartan kommer det att löpande uppdateras
med fina vigselplatser över hela Ön.Kontakt


Plats: Stenkyrka, Gotland

Telefon: +46 738 138 126

Mail: lena[@]kahlbom.com

©VigselGotland 2021